Tag Archives: หวังต้าเซียน

32272775_xl
15,999

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัด พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ บิ๊กบัส 3 วัน

ช้อปปิ้ง เกาะลันเตา วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน ช้อปปิ้งซิตี้เกท พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ฮ่องกงคาชมวิวฮ่องกง นั่งรถบัสเปิดหลังฮ่องกง
วันที่: 19-21 พ.ค. 9-11, 23-25 มิ.ย. / 7-9, 17-19, 19-21, 21-23 ก.ค. / 11-13, 25-27 ส.ค. / 8-10, 22-24 ก.ย. 59 / 20-22, 23-25 ต.ค. 59