Tag Archives: สวนหยวนหมิง

ฮ่องกง
11,999

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ หาดรีพลัสเบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลินเกาะลันเตา...
วันที่: 3-5, 10-12, 16-18 มิ.ย. | 8-10, 15-17, 18-20, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 26-28 ส.ค. | 2-4, 16-18 ก.ย. 59...