ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 11999
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : คาเธย์ แปซิฟิค
วันที่ : 3-5, 10-12, 16-18 มิ.ย. | 8-10, 15-17, 18-20, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 26-28 ส.ค. | 2-4, 16-18 ก.ย. 59...
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ หาดรีพลัสเบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลินเกาะลันเตา...

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
 • ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ หาดรีพลัสเบย์
 • นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลินเกาะลันเตา
 • เซินเจิ้น
 • ช้อปปิ้งหลอหวู่
 • จูไห่
 • หวีหนี่
 • วัดผู่ถ่อ
 • สวนหยวนหมิง
 • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

 กำหนดการเดินทาง

3-5, 10-12, 16-18 มิ.ย. | 8-10, 15-17, 18-20, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 26-28 ส.ค. | 2-4, 16-18 ก.ย. 59|14-16, 27-29, 28-30 ต.ค. 59|6-8, 19-21 พ.ค. | 1-3 ก.ค. 59
21-23 ต.ค. 59

วันแรก        กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วันที่สอง     เซินเจิ้น-จูไห่-หวีหนี่-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิง-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
วันที่สาม     จูไห่-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-แถมฟรี…ทัวร์พระใหญ่ลันเตา-นั่งกระเช้านองปิง 360-City Gate-กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น