ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร (กินปู ดูหมี) พักหรู 4 ดาว 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 30900
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : ASIA Atlandtic Airlines
วันที่ : 15-19, 22-26, 29 พ.ค.- 2 มิ.ย.59 / 5-9, 12-16, 19-23 , 26-30 มิ.ย. 59
เที่ยวเมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โรงเป่าแก้ว ซัปโปโร คลองโอตารุ ขาปู 3 ชนิด พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 •  ชิโตเซ่
 •  โอตารุ
 • เมืองโนโบริเบ็ทสึ
 • จิโกกุดานิ (หุบเขานรก)
 • ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
 • โรงเป่าแก้ว
 •  ซัปโปโร
 •  คลองโอตารุ
 • ขาปู 3 ชนิด
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • โรงงานช็อกโกแลต
 • โทยะล่องเรือทะเลสาบโทยะ

กำหนดการเดินทาง

15-19, 22-26, 29 พ.ค.- 2 มิ.ย.59| 5-9, 12-16, 19-23 , 26-30 มิ.ย. 59

วันที่ 1        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2       ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – โทยะล่องเรือทะเลสาบโทยะ
วันที่ 3       โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้ว – คลองโอตารุ – ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต – ขาปู 3 ชนิด
วันที่ 4       อิสระ ให้ท่านเลือกเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
วันที่ 5       สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)