ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU TOKYO FUJI KYOTO OSAKA 6D3N

ราคาทัวร์ : 43900
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : สายการบินไทย
วันที่ : 8-13 มิ.ย. 59
ศาลเจ้าฮาคุซาน หอคอยโตเกียวสกายทรี วัดอาซะกุซ่าคันนอน ชินจูกุ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ศาลเจ้าฮาโกเน่...

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 • ศาลเจ้าฮาคุซาน
 • หอคอยโตเกียวสกายทรี
 • วัดอาซะกุซ่าคันนอน
 • ชินจูกุ
 • วนอุทยานฮาโกเน่
 • ล่องเรือโจรสลัด
 • ศาลเจ้าฮาโกเน่
 • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
 • ภูเขาไฟฟูจิ
 • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
 • ทะเลสาบปลาไหล
 • ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • นาโกย่า
 • เกียวโต
 • วัดคิโยมิซึ
 • ปราสาททอง
 • โอซาก้า
 • ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ
 • คันไซ

กำหนดการเดินทาง 08 – 13 มิถุนายน 59

วันที่หนึ่ง      กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
วันที่สอง      ศาลเจ้าฮาคุซาน – หอคอยโตเกียวสกายทรี – วัดอาซะกุซ่าคันนอน – ชินจูกุ
วันที่สาม      วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
วันที่สี่           ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ทะเลสาบปลาไหล – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า
วันที่ห้า        เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาททอง – โอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ – คันไซ
วันที่หก        สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ

อ่านต่อ ...