ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU TOKYO FUJI KYOTO OSAKA

ราคาทัวร์ : 43900
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
วันที่ : 6-11, 14-19 ก.ค. 59
โอซาก้า นารา วัดโทไดจิ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง ช้อปปิ้งซาคาเอะ วนอุทยานฮาโกเน่ วัดอาซากุสะ....

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

  • ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์” ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่ว
  • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว
  • สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ”
  • ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง
  • นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008
  • ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”
  • ช้อปปิ้งจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา
  • ช้อปปิ้งย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย

กำหนดการเดินทาง 6-11, 14 – 19 ก.ค. 59

วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
วันที่สอง       วัดอาซะกุซ่าคันนอน – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
วันที่สาม      วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
วันที่สี่             ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – ทะเลสาบปลาไหล – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า
วันที่ห้า          เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาททอง – โอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ – คันไซ
วันที่หก          สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ

อ่านต่อ ...